Apie biblioteką

 • Mokyklos bibliotekoje teikiamos informacinės paslaugos ir sudaromos sąlygos savarankiškai ugdytis.
 • Kiekvienos bibliotekos veidą formuoja skaitytojas, jų elgesio ir skaitymo kultūra. Mokyklos biblioteka savo veiklą orientuoja į:
      skaitytojų informacinių gebėjimų ugdymą ir jų mokymą gyventi informacinėje visuomenėje;
      informacinio raštingumo kėlimą;
      kritinio mąstymo ugdymą;
      mokymą analizuoti ir vertinti perskaitytą kūrinį ar pateiktą informaciją;
      skaitymo kultūros kėlimą, meilę knygai bei žmogui;
      prasmingo naudojimosi naujausiomis  informacinėmis technologijomis  mokymą.
 • Mokyklos mokiniai ir mokytojai naudojasi  9010 egzempliorių dokumentų fondu,  taip pat 117 egzempliorių magnetinių elektroninių dokumentų fondu. Fondas komplektuojamas pagal ugdymo programas. Vadovėlių fondas - 5000 egz. Vadovėliais aprūpinti visi mokyklos mokiniai. Bibliotekoje 14 pavadinimų periodinių leidinių, skirtų mokiniams  bei mokytojams.
 • Bibliotekoje 17 darbo vietų , iš jų –  keturios, skirtos darbui su kompiuteriu. Galimybė naudotis internetu. Galimybė naudotis vaizdo ir garso aparatūra.
 • 2006- 2011 metais  Vyriausybės nutarimu įgyvendinama „Skaitymo skatinimo programa“.
Vykdant šią programą  kiekvienais metais vyksta renginių ciklas  skirtas skaitymo skatinimui. Biblioteka dalyvauja projektinėje veikloje.


Norite išsakyti savo nuomonę arba turite klausimų?

Darbuotojų poreikis

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

Pasirinkite kalbą