Parama

Kreipiamės į mokinių tėvelius, esamus ir buvusius mokyklos bendruomenės narius, mokinius, gyventojus, kurie norėtų 2% dydžio pajamų mokesčio paramą skirti mūsų mokyklai.

Pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą kiekvienas Lietuvos pilietis gali teikti paramą pasirinktai organizacijai, jai skirdamas iki 2% valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį. Išsamesnę informaciją galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainėje adresu: http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10139389.

Maloniai kviečiame iki gegužės 1 d. savo paramą skirti Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinei mokyklai. Tai būtų didelė parama, kurią galėtume panaudoti mokymosi bazės atnaujinimui bei mokinių mokymosi sąlygų gerinimui.

2% dydžio pajamų mokesčio paramą galima skirti dviem būdais:

1. Elektroniniu būdu. Norint elektroniniu būdu paskirti 2 procentus pajamų mokesčio paramai Jums reikės: 
  - Elektroninės bankininkystės;
  - Programos „ABBYY eFormFiller 2.5″ (programą galite atsisiųsti paspaudę čia) ir formos „FR0512″ (galite atsisiųsti paspaudę čia);
Formos FR0512 pildymo instrukcijos (galite parsisiųsti čia).

2. Užpildant prašymo pervesti 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio formą FR0512 popierinį variantą. (Formą FR0512 galite parsisiųsti čia)
Formos FR0512 pildymo instrukciją galite parsisiųsti čia).
Formą FR0512 pildykite DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS raidėmis.

1 laukelyje įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo asmens kodas.

2 laukelyje įrašomas telefono kodas ir numeris.

3V laukelyje įrašomas gyventojo VARDAS.

3P laukelyje įrašoma gyventojo PAVARDĖ.

4 laukelyje įrašomas gyventojo ADRESAS.

5 laukelyje įrašomas mokestinis laikotarpis 2012

6S laukelyje įrašomas „X“ ženklas.

E1 laukelyje įrašomas skaičius 2 (kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą).

E2 laukelyje įrašomas paramos gavėjo kodas – 191790854.

E3 laukelyje įrašomas paramos gavėjo pavadinimas – KLAIPĖDOS R. KRETINGALĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA.

E4 laukelyje įrašoma prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) 2,00.

E5 laukelis užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2011, 2012, 2013, 2014 ir 2015 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2011 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyta 2015 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2011, 2012, 2013, 2014 ir 2015 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2012–2015 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.

 Užpildytą prašymo formą įdėkite į paprastą voką ir užklijuokite, o ant užklijavimo vietos pasirašykite. Voką nuneškite arba nusiųskite į teritorinį mokesčių inspekcijos skyrių.
Norite išsakyti savo nuomonę arba turite klausimų?

Darbuotojų poreikis

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

Pasirinkite kalbą