Mokyklos daina

Miestely prie kelio, prie eglių skarotų
Yra mūs namai pilni gerojo juoko.
Kas rytą subėga Kretingalės vaikai,
Ir skrieja mokyklinės dienos linksmai.

Mokyklon skubėjo seneliai, senelės
Mokykloj sėdėjo mūs mamos, tėvai.
Mokykloje šiandien mes mokomės patys.
Ateis į mokyklą ir mūsų vaikai.

Čia liejasi raidės ir žodžiai gražiausią
Legendą sudės į gyvenimo prasmę.
Sustokim klausyti tik savo širdies,
Padėkime ranką ant draugo peties.

Mokyklon skubėjo seneliai, senelės
Mokykloj sėdėjo mūs mamos, tėvai.
Mokykloje šiandien mes mokomės patys.
Ateis į mokyklą ir mūsų vaikai.

Daina lėks į saulę pro debesį baltą,
Nuneš mūsų siekius ir džiaugsmo balsus.
Sodinkime sodus, žaliuosius miškus,
Turėsime čia laimingus namus.

Mokyklon skubėjo seneliai, senelės
Mokykloj sėdėjo mūs mamos, tėvai.
Mokykloje šiandien mes mokomės patys.
Ateis į mokyklą ir mūsų vaikai.

   Muzika Rimgaudo Juozapavičiaus
   Eilės Genovaitės Gražutės Kripienės
Norite išsakyti savo nuomonę arba turite klausimų?

Darbuotojų poreikis

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

Pasirinkite kalbą