Veiklos sritys

1. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.
2. Veiklos rūšys:
2.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10;
2.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
2.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;
2.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.20;
2.2.3. pradinis ugdymas, kodas – 85.20;
2.2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;
2.2.5. kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;
2.2.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas – 85.59;
2.2.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60.
2.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:
2.3.1. kitas niekur kitur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas – 49.39;
2.3.2. kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai, kodas – 43.39;
2.3.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;
2.3.4. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10;
2.3.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20;
2.3.6. variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77.1;
2.3.7. įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77.33;
2.3.8. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90;
2.3.9. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01.
3. Mokyklos veiklos tikslas – lavinti dabartiniam gyvenimui svarbius asmens komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinant gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą.


Norite išsakyti savo nuomonę arba turite klausimų?

Darbuotojų poreikis

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

Pasirinkite kalbą